Την τελευταία δεκαετία έχουν υπάρξει πολλές αλλαγές στη νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων και επαναχρησιμοποίησή τους.

Παρακολουθώντας τις αλλαγές και ενημερώσεις των ελληνικών και ευρωπαϊκών νόμων , η ROTOSAL σχεδίασε, ερεύνησε και ανέπτυξε μια σειρά από compact μονάδες επεξεργασίας λυμάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το σύνολο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Έτσι, συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος διαχείρισης των λυμάτων, που αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς κατά την τελευταία δεκαετία. Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει πολλές αναφορές για τη ρύπανση του περιβάλλοντος που οφείλεται σε κακή ή καθόλου διαχείριση των λυμάτων. Έχοντας 40 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή προϊόντων πολυαιθυλενίου που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και την επεξεργασία του νερού, τροφίμων και χημικών, η ROTOSAL παρουσιάζει στην ευρωπαϊκή αγορά, τις compact μονάδες επεξεργασίας λυμάτων ROTOSEPTIC .

Τα συστήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σπίτια, εξοχικές κατοικίες, συγκρότημα κατοικιών, εστιατόρια, βιοτεχνίες τροφίμων - βιομηχανία, τρόφιμα ή χημικές βιομηχανίες συσκευασίας κλπ., με αποτέλεσμα την επεξεργασία των λυμάτων, τη χρήση νερού για τον κήπο και την ασφαλή επιστροφή των υδάτινων πόρων στο περιβάλλον .