ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο τρόπος κατασκευής της δεξαμενής του συστήματος ROTOSEPTIC αποτελεί Πανευρωπαϊκά κατοχυρωμένη Ευρεσιτεχνία της εταιρείας ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., της πρωτοπόρου βιομηχανίας στην κατασκευή δεξαμενών υψηλής αντοχής από Πολυαιθυλένιο. Η πρωτοτυπία της έγκειται στο γεγονός ότι συγκεντρώνει τους χώρους μιας τριβάθμιας διάταξης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε μια δεξαμενή, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη αποτελεσματικότητα του συστήματος στον ελάχιστο δυνατό όγκο επεξεργασίας.

 

Συγκεκριμένα το σύστημα επεξεργασίας ROTOSEPTIC αποτελείται από:
Α)Δεξαμενή Υποδοχής λυμάτων - πρωτοβάθμιας καθίζησης αιωρούμενων στερεών σωματιδίων και αναερόβιας επεξεργασίας.
Β)Δεξαμενή αερόβιας επεξεργασίας (βιοαντιδραστήρας).
Γ)Δευτεροβάθμια καθίζηση και ανακυκλωφορία επεξεργασμένου νερού.

 

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗ (Α) - Σηπτική δεξαμενή. Στο πρώτο στάδιο του βιολογικού σας γίνεται η πρωτοβάθμια καθίζηση. Σε αυτό το στάδιο γίνεται αναερόβια επεξεργασία ενώ ταυτόχρονα διαχωρίζονται και διασπώνται τα στερεά λύματα. Στην έξοδο του σταδίου (4) υπάρχει το φίλτρο κατακράτησης μη βιοδιασπώμενων στερεών.
1. Σωλήνας εισόδου (1). Εδώ συνδέεται η έξοδος της αποχέτευσης του κτηρίου με τον βιολογικό.
2. Σημείο οπτικού ελέγχου του βιολογικού(καπάκι) (2).Ανοίγοντας το καπάκι, αποκτούμε πρόσβαση στο πρώτο στάδιο του συστήματος, από το οποίο μπορούμε να ελέγξουμε τόσο την εισαγωγή του όσο και την λειτουργία του πρώτου σταδίου. ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΑΥΤΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ.
3. Φίλτρο ενεργού άνθρακα(3). Λειτουργεί ως εξαερισμός του συστήματος, εξουδετερώνοντας τις δυσάρεστες οσμές. Ανοίγοντας το καπάκι (3), κάνουμε έλεγχο και στο φίλτρο κατακράτησης στερεών που είναι προσαρμοσμένο στην εκροή του πρώτου σταδίου. Φίλτρο κατακράτησης Στερεών και επιπλεόντων λιπαρών(4). Το φίλτρο αυτό βοηθάει στην λειτουργία του βιολογικού εμποδίζοντας τα στερεά που δεν έχουν προλάβει να διασπαστούν, να περάσουν στο δεύτερο στάδιο. Το φίλτρο μπορεί να βγει εύκολα για καθαρισμό ανοίγοντας το καπάκι (3).

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ

Β. ΒΙΟ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΉΡΑΣ (Β) αποικοδόμησης οργανικού φορτίου με υποβοηθούμενο αερισμό. ΣΤΆΔΙΟ ΟΞΥΓΌΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ. Σε αυτό το στάδιο γίνεται επιπλέον επεξεργασία του λύματος με την μέθοδο του αερισμού. Στον πυθμένα της δεξαμενής βρίσκονται 2 ή περισσότεροι διαχυτές οξυγόνου με λεπτό διαμερισμό (ανάλογα με το μέγεθος του βιολογικού), οι οποίοι λειτουργούν με την βοήθεια μιας αεραντλίας. Η αεραντλία αυτή βρίσκεται στο κυάθιο το οποίο είναι τοποθετημένο κάτω από το καπάκι (6).
1. Το κεντρικό καπάκι του δεύτερου μέρους του βιολογικού (5). Το καπάκι αυτό είναι τοποθετημένο επάνω στην δεξαμενή. Δεν θα χρειαστεί να το ανοίξετε.
2. Το καπάκι (6) έχει εξαερωτικά για να μπορεί να «αναπνέει» η αντλία που βρίσκεται μέσα στο κυάθιο. Ανοίγοντας το καπάκι αυτό αποκτάτε πρόσβαση στην Αντλία παροχής αέρα του συστήματος. Αν αποσυνδέσετε την αντλία και αφαιρέσετε το κυάθιο στο οποίο βρίσκεται, έχετε πρόσβαση στο 3ο στάδιο του βιολογικού.
3. Το καπάκι ελέγχου της εξόδου του βιολογικού (7). Εδώ γίνεται οπτικός έλεγχος του δευτέρου και τρίτου σταδίου. Επίσης μπορείτε να ελέγχετε την λειτουργία των διαχυτών του συστήματος.
4. Στην έξοδο του βιολογικού ROTOSEPTIC υπάρχει προσαρμοσμένος ο χλωριωτής (8). Ο σωλήνας αυτός έχει ένα καπάκι, το οποίο αφαιρώντας το μπορείτε να συμπληρώνετε ταμπλέτες χλωρίου όταν αυτό απαιτείται. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΧΛΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ!!!! ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΧΛΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ROTOSAL.
5. Σωλήνα εκροής του συστήματος (9). Από αυτό το σημείο εξέρχεται το επεξεργασμένο πλέον νερό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. για πότισμα ή πυρόσβεση. Δεξιά και αριστερά της Εξόδου του βιολογικού βρίσκονται 2 μικρά καπάκια. Αυτά χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των διαχυτών οξυγόνου, και την εύκολη αλλαγή τους.

 

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

Γ. ΚΩΝΟΣ ΔΙΑΥΓΑΣΗΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗ (Γ). Στον Κώνο Διαύγασης (Γ) επιτυγχάνεται, σε συνθήκες με χαμηλό επίπεδο διαλυμένου οξυγόνου, η δευτερογενής ιζηματογένεση της ενεργής ιλύος και των κατάλοιπων αιωρούμενων ουσιών, καθώς επίσης και η ενεργή απονιτροποίηση. Η δεξαμενή αυτή έχει σχήμα κόλουρου κώνου με  το άνοιγμα στην κορυφή της να βρίσκεται μέσα στην δεξαμενή αερισμού Β. Όταν ολοκληρώνεται η φάση επεξεργασίας το νερό εισάρχεται στην φάση ηρεμίας, αφήνοντας μία διαυγή ζώνη επεξεργασμένου καθαρού νερού. Το νερό αυτό, από την δευτερεύουσα δεξαμενή, η οποία έχει την μορφή ανεστραμμένου κώνου, με υπερχείλιση απομακρύνεται μέσω της σωλήνας εξόδου. Στο τέλος της γραμμής υπάρχει τοποθετημένος ο Χλωριωτής (8) στον οποίον τοποθετούνται οι ειδικές ταμπλέτες χλωρίου που προμηθεύεστε από την ROTOSAL.