ΜΟΝΤΕΛΑ

Όλα τα συστήματα ROTOSEPTIC έχουν σχεδιαστεί με βάση της προδιαγραφές της ευρωπαικής ένωσης (ΕΝ 12566 – DIN 4261 και την Ελληνική Νομοθεσία ΚΥΑ 5673/400/97) ώστε να μπορούν να διαχειριστούν λύματα με Οργανικό Φορτίο BOD =60 gr/ημέρα. Οι κανονισμοί - οδηγίες αυτές δέχονται ως βάση Μονάδας Ισοδύναμου Πληθυσμού το Υδραυλικό Φορτίο 150 lt/ημέρα. Το ROTOSEPTIC μπορεί να διαχειριστεί υδραυλικό φορτίο εώς και 200lt/ημέρα, εξασφαλίζοντας την σωστή επεξεργασία των λυμάτων σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου.